Lưu trữ thẻ: anh-sang-vang-hay-trang-tot-cho-mat

Giải đáp: Ánh sáng vàng hay trắng tốt cho mắt?

Đôi mắt được coi là cửa sổ tâm hồn, giúp mỗi người trong mọi mặt sinh hoạt của cuộc sống. Vì vậy việc giữ gìn và bảo vệ đôi mắt là rất cần thiết. Nên sử dụng ánh sáng vàng hay trắng tốt cho mắt là vấn đề được rất nhiều quan tâm, thắc mắc. […]